En mindre förskola med små barngrupper

Lilla My är en liten förskola med plats för 25 barn. På Lilla My prioriterar vi barnens trygghet och individuella utveckling. Därför är kärnan i vår verksamhet våra små barngrupper. För de minsta barnen, Fröbarn (1-3 år), har vi två grupper med 4-5 barn i varje grupp. För de större barnen, Blombarnen (4-6 år), finns också två grupper med 7-8 barn i varje grupp. Varje barngrupp har sin egna pedagog.

En naturnära och ekologisk förskola

Lilla My ligger i ett rött hus på landet utanför Odensala i Sigtuna kommun. Barnen är ute både på för-och eftermiddagen, antingen på vår stora gård eller så går vi på utflykt till den närbelägna skogen eller besöker bondgården. Varje dag får barnen hemlagad, ekologisk och vegetarisk lunch tillagad på plats av vår fantastiska kock Lisa.

Pedagogisk inriktning

På Lilla My arbetar vi utifrån en modern förskolepedagogik där barnets sociala utveckling och nyfikenhet är i centrum. Barnens dag fylls av lärande lek, kreativitet och upptäckter.

Barnens trygghet och anknytning är ett stort fokus på Lilla My och därför är invänjningen ett viktigt inslag. Invänjningen som tar ca två veckor börjar med att ditt barns pedagog träffar ditt barn i hemmet och sedan successivt och i barnets takt introduceras till förskolan och de andra barnen och pedagogerna. 

Vad är ett föräldrakooperativ?

Ett föräldrakooperativ är en form av enskild förskola där alla familjer med barn på Lilla My äger och driver förskolan. Ett föräldrakooperativ styrs precis som andra förskolor av Skollagen och läroplanen för förskolan. Att vara del av ett föräldrakooperativ innebär ansvar och engagemang, men ger mycket tillbaka. Det gör att du som förälder får inblick, inflytande och delaktighet i ditt barns vardag. Lilla My drivs som en ideell förening och är inte vinstdrivande då alla pengar går tillbaka till verksamheten och barnen.