Om du vill anmäla ditt barn till Lilla My anmäler du dig som vanligt i den kommunala kön.

Kostnaden för en plats på Lilla My är densamma som på kommunala förskolor och vi tillämpar kommunens maxtaxa. På Sigtuna kommuns webbplats hittar du information om aktuella avgifter för förskolebarn i olika åldrar.