På Lilla My har vi hög personaltäthet med fem pedagoger som arbetar i barngruppen.

Två av pedagogerna är utbildade förskollärare och en av dem har rollen som förskolechef med verksamhetsansvar. Tre är barnskötare. Tillsammans besitter de lång erfarenhet och bred kompetens och det visar sig framför allt genom att de skapar trygghet, gemenskap och utmanande miljöer för lärande. Varje barn har sin “egen” pedagog som ansvarar för inskolning och utvecklingssamtal. Vi har även en kock som är ansvarig för köket och förser barn och övrig personal med god och nyttig mat varje dag.