Lilla My följer Skolverkets läroplan för förskolan. Verksamheten är inspirerad av waldorfpedagogiken. Vi har leksaker i naturmaterial. Vi är ute mycket både på gården och i den närliggande skogen. Vi besöker gärna Droppsta Gård som har får, kor och hundar.

Vår målsättning är en harmonisk barngrupp med trygga, friska, kreativa och ansvarstagande barn. Varje barn ges utrymme att utveckla sin egen personlighet. Detta uppnås genom fasta rutiner och mycket utevistelse samt genom aktiviteter såsom våtmålning, dockspel, bivax, sagor och berättande och vi värnar om den fria leken.

Barnen får lära känna och erövra världen genom sina sinnen, genom rörelser och lek samt genom den vuxna förebilden.

Torsdagar är vår utflyktsdag och då går vi till skogen eller hagen,barnen har med sig matsäck.