Alla föräldrar på Lilla My har ett eller flera ansvarsområden. Det kan till exempel vara att vara med i styrelsen som ordförande, kassör eller sekreterare. Det kan också handla om att vara med i fixargrupp och klippa gräset, skruva upp hyllor och fixa sådant som är trasigt. Det finns ansvarsområden som passar alla.

 

Våra ansvarsområden

 • Ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare
 • Personalansvarig
 • Styrelseledamot
 • Utegrupp
 • Innegrupp
 • Fastighetsansvarig
 • Städansvarig
 • Webbpublicering
 • IT-stöd till personalen
 • Valberedning
 • Revision