Alla föräldrar på Lilla My har ett eller flera ansvarsområden. Det kan till exempel vara att vara med i styrelsen som ordförande, kassör eller sekreterare. Det kan också handla om att vara med i fixargrupp och klippa gräset, skruva upp hyllor och fixa sådant som är trasigt. Det finns ansvarsområden som passar alla.

Att vara medlem i föräldrakooperativ innebär att du får lägga tid och engagemang, men det ger dig samtidigt möjlighet att vara med och utforma förskolan och vara delaktig i ditt barns vardag. Det är genom föräldrarnas engagemang som kan vi ha högre personaltäthet och mindre barngrupp. Tillsammans skapar vi en gemenskap som barnen värdesätter.

Våra ansvarsområden

  • Ordförande
  • Kassör
  • Sekreterare
  • Personalansvarig
  • Fixargrupp
  • Städansvarig
  • Webbpublicering
  • IT-stöd till personalen
  • Valberedning
  • Revision