Att vara del av ett föräldrakooperativ innebär ansvar och engagemang, men ger mycket tillbaka. Lilla My drivs som en ideell förening. Här kan du läsa mer om hur föreningsarbetet fungerar och vilket ansvar du har som förälder.

Alla familjer med barn på Lilla My är medlemmar i föreningen Lilla My. Det gör att du som förälder får inblick, inflytande och delaktighet i ditt barns vardag. Föräldrarna ansvarar för i stort sett allt som rör Lilla My – utom den dagliga pedagogiska verksamheten som de anställda pedagogerna sköter.

Föreningsarbetet
Styrelsen som består av föräldrar väljs vid årsmöten och har ekonomiskt och juridiskt ansvar. Vi föräldrar har också ett lagreglerat arbetsgivaransvar där vi värnar om personalens arbetsmiljö. Ett föräldrakooperativ är en demokratisk form där alla är med och bestämmer utifrån de lagar och regler som gäller. 

Vi beslutar själva om vart pengarna ska gå
För att kunna bedriva fristående förskoleverksamhet får föreningen en summa pengar av kommunen för varje barn som finns i verksamheten enligt en särskild fördelningsmodell. Hur vi använder pengarna beslutar vi tillsammans i föreningen. Genom att föräldrarna själva gör vissa arbetsinsatser på förskolan kan vi ha högre personaltäthet och mindre barngrupp. På så sätt får vi föräldrar också stor inblick i verksamheten och lär känna de andra barnen och föräldrarna.