Pedagogisk inriktning: modern förskolepedagogik med ett naturnära och ekologiskt fokus.
Driftform: Föräldrakooperativ.
Antal barn: 22-25
Antal avdelningar: Två avdelningar med sammanlagt fyra barngrupper.
Antal pedagoger: 5
Kösystem: Kommunala kön. Syskonförtur.
Avgift: Vi följer Sigtuna kommuns inkomstbaserade maxtaxa. Läs mer (länk till Kommunens sida)

Kontakt

Verksamhetschef: Helen König, tel.:XXXXXX

Ordförande i föräldraföreningen: Emma Björnehed, tel. 0704 45 79 64

Adress: Föräldraförening Lilla My, Fransåker, 195 92 Märsta. För karta och vägbeskrivning, klicka här.