Lilla My är en liten, trygg och naturnära förskola belägen i Fransåker, Odensala, utanför Märsta. Förskolan drivs som ett föräldrakopperativ.

Barngruppen är åldersblandad med 20-22 barn i åldrarna 1-5 år. Vi har en stabil grupp där det är ovanligt att någon slutar mitt i en termin. 

Du är välkommen att anmäla intresse för en plats när som helst under året. Det är går bra att börja hos oss både vid terminens start och mitt under en termin om vi har en ledig plats.

Lagar och regler
Ett föräldrakooperativ styrs precis som andra förskolor av Skollagen och läroplanen för förskolan.